Rognan Hornorkester før 1906?

(Medbymusikken, Rognan Hornoktett eller Rognan Hornmusikk?

I dagens AN-indre/tilbakeblikk, vises dette bildet som er tatt før brannen i 1906.
Antagelig tatt 17. mai.
Om dette er Medbymusikken, Rognan Hornoktett eller Rognan Hornmusikk
er usikkert. Kanskje noen vet?
Navnet Rognan Hornorkester ble først stiftet i 1941, da Rognan Hornmusikk og Rognan Hornoktett ble slått sammen.
(Les mer under ‘OM OSS’.)