17 mai 2014.

17Mai1900

Også i år, som alltid, deltar Rognan Hornorkester i feiringen av årets 17. mai.
Totalt spiller og marsjerer vi i 6 defileringer.
(Bildet er hentet fra Saltdal Kommune sin nettside, og viser 17- maitoget fra
år 1900 ved Rydninggården på Rønningen.)