Margrethe Moxnes 30 år 26.07.14.

Wanja MargretheMultimedia Designer Margrethe Moxnes (til høyre på bildet) fyller 30 år i dag
den 26.07.14.
Vi i Rognan Hornorkester gratulerer henne hjerteligst med den store dagen,
og retter samtidig en stor takk for design og all hjelp vi har fått ifm vår nettside.
(På bildet er hun sammen med sin søster Wanja (til venstre), som forøvrig
spiller valthorn i korpset.)
Vi gratulerer. . . .