Åpningsfest Edelfarm Øksengård lørdag 20. juni 2015.

Edelfarm

Edelfarm fiskeoppdrett har fornyet seg, og ifm åpningsfesten lørdag den 20. juni 2015
vil Rognan Hornorkester delta med feiende musikk for å sette en spiss på feiringen.