Årsmøte Rognan Hornorkester 16.01.2015.

mchus

Rognan Hornorkester avholder sitt årsmøte
fredag den 16.januar 2015  kl 18:00 på Saltdal MC sitt klubbhus.
Etter møtet arrangeres det sosialt samvær for korpsets medlemmer.
Saksliste/agenda for møtet er lagt inn under ‘Møtereferat’ Privat Område.