Årsmøte Rognan Hornorkester 29.01.2016.

mchus

Rognan Hornorkester avholder sitt årsmøte
fredag den 29.januar 2016  kl 18:00 på Saltdal MC sitt klubbhus (bildet).
Etter møtet arrangeres det sosialt samvær for korpsets medlemmer.