Konsert i Saltdal Kirke 31.01.2016. Harald Bakkes Minnefond.

HBM

Ifm konserten i Saltdal Kirke søndag den 31. januar 2016 kl 18:00, arrangert
av Harald Bakkes Minnefond,
deltar som sedvanlig Rognan Hornorkester.
Korpset møter kl 16:00.