Ny leder i Rognan Hornorkester.

GeirTore

Geir-Tore ble valgt til leder på vårt årsmøte fredag den 16.01.15.
Vi ønsker han lykke til, og takker samtidig avgått leder Anita for arbeidet
hun har utført for korpset de siste 2 år.