Om Oss

Historie (kortversjon)

Det ble stiftet korps på Rognan i 1908. Korpsets navn var da Rognan Hornmusikk.

Det finnes ingen protokoller fra tiden før 1938. Det første bildet pr dato er fra 1909. Fotoet viser 11 unge musikanter.
Navnet på 9 av disse er kjent. Et fotografi fra 1911, viser den såkalte ”Medbymusikken”.
Dette var et korps på 9 personer. På 1930-tallet ble også Rognan Hornoktett stiftet.
I møte 1. juli 1941 ble Rognan Hornmusikk og Rognan Hornoktett slått sammen til ett korps under navnet Rognan Hornorkester.
Korpset var et av de første som ble organisert i Nordnorsk Musikkorps Forbund.
I 1947 deltok korpset på Nordnorsk Musikkstevne i Narvik og har siden deltatt på de fleste Kretsstevner og Nordnorske stevner.

Korpset har også vært arrangør av flere kretsstevner.

I 2008 feiret korpset sitt 100-årsjubileum. Dette ble markert med flere konserter i bygda og et stort stevne på Rognan i begynnelsen av juni.
På dette stevnet deltok 15 korps med ca 300 musikere. Korpset teller i dag ca 30 aktive medlemmer.

Korpsets dirigent i dag er Janicke Lekang,
og korpsets leder er Geir-Tore Lehn Berg.

 

Dirigenter  (1908-2013) :

(kommer)
Janicke Lekang          1996-