Oppstart sesongen 2015/2016.

 

Første musikkøvelse er bestemt til å være tirsdag den 25. august 2015 på
Samf.huset kl 19:00 (som tidligere). Nye musikere/medlemmer er selvfølgelig
mer enn hjertelig velkommen.  VEL  MØTT !