«Vi synger julen inn» i Øvre Saltdal Kirke søndag den 20. desember 2015 kl 14:45.

Øsk

I.f.m. ‘Vi synger julen inn’ i Øvre Saltdal Kirke, deltar Rognan Hornorkester med
flotte julesanger.
Dette er den tradisjonelle konserten hvor kor/korps synger/spiller julen inn.
(Korpset møter ved Samf.huset kl 13:45 for kompiskjøring inkl. slagverkutstyr til kapellet).